• ΜΕΛΕΤΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Αρχιτεκτονικός φωτισμός προσόψεων κτηρίου - Πειραιάς, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Αρχιτεκτονικός φωτισμός προσόψεων κτηρίου - Πειραιάς, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου - Ανακαίνιση μονοκατοικίας - Βούλα, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Αρχιτεκτονική διαμόρφωση όψεων - Πειραιάς, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Αρχιτεκτονική διαμόρφωση όψεων - Πειραιάς, Αττική

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ

  Φορέας οπλισμένου σκυροδέματος - Πειραιάς, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου - Ανακαίνιση μονοκατοικίας - Πεντέλη, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Όψη κτιρίου - Πειραιάς, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Όψη κτιρίου - Πειραιάς, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Όψη κτιρίου - Πειραιάς, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου - Ανακαίνιση διαμερίσματος - Ν.Κηφισιά, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

  Νέες διώροφες κτοικίες - Εκάλη, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ

  Αρχιτεκτονική διαμόρφωση όψεων - Φιλοθέη, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ

  Νέα διώροφη κατοικία - Φιλοθέη, Αττκή

 • ΜΕΛΕΤΗ

  Νέα διώροφη κατοικία - Φιλοθέη, Αττκή

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου - Ανακαίνιση μονοκατοικίας - Βούλα, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ

  Μελέτη - Περιβάλλον χώρος - Νέα διώροφη κατοικία - Φιλοθέη, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ

  Μελέτη - Περιβάλλον χώρος - Νέα διώροφη κατοικία - Φιλοθέη, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ

  Ανακαίνηση όψεων κτιρίου μονοκατοικίας - Βούλα, Αττική

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ

  Νέα εξαόροφη οικοδομή - Πειραιάς, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

  Νέα εξαόροφη οικοδομή επι πυλωτής με δύο υπόγεια - Πειραιάς, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

  Νέα εξαόροφη οικοδομή επι πυλωτής με δύο υπόγεια - Πειραιάς, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

  Νέα εξαόροφη οικοδομή επι πυλωτής με δύο υπόγεια - Πειραιάς, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Νέες διώροφες κατοικίες με υπόγειο και στέγη - Κηφισιά, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

  Επταόροφος οικοδομή επι πυλωτής με υπόγειο - Πειραιάς, Αττική

 • ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Εξαόροφος οικοδομή επι πυλωτής με υπόγειο - Πειραιάς, Αττική

 • SILVER SCHMIDT - PROFOMETER 5+

  Μή καταστροφικές μέθοδοι ελέγχου κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Οι απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε πελάτη αποτελούν προτεραιότητα μας. Η έκδοση οικοδομικών αδειών με επικέντρωση στην ασφάλεια (αντισεισμική κτλ), στη λειτουργική διαμόρφωση εσωτερικών χώρων (όχι περιττοί χώροι) και η ανάλογη, κατα περίπτωση, επιλογή αρχιτεκτονικής λύσης, είναι καθήκον μας.

Συντάσονται οι μελέτες:

 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Μελέτη φέροντα οργανισμού
 • Μελέτη θερμομόνωσης, ΚΕΝΑΚ, ύδρευσης, αποχέτευσης, τεύχη προϋπολογισμού, χρονικού προγραμματισμού, τοπογραφικό, παθητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θέρμανσης, ανυψωτικών μηχανημάτων, ενεργητικής πυροπροστασίας

Ο φάκελος πολεοδομίας (μαζί με τις εγκρίσεις των ανάλογων υπηρεσιών), εγκρίνεται υπ'ευθύνη μας, σύμφωνα με τον Ν.Ο.Κ.(Νέος οικοδομικός κανονισμός) απο τις υπηρεσίες δόμησης (τέως πολεοδομίες) της ανάλογης περιοχής.

Πραγματοποιείται ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου στο ΥΠΕΚΑ και λαμβάνεται η οικοδομική άδεια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

FacebookTwitterYoutube